Lindholm, Markus. «Å lære å Tenke». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (desember 3, 2019). åpnet november 28, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1643.