Reite, Gunhild Nordvik, og Peder Haug. «Conditions for Academic Learning for Students Receiving Special Education». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (november 21, 2019). åpnet juli 11, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1640.