Christensen, Gerd. «Grupper I pædagogikken: Fra Indbyrdes Undervisning Til Progressive Tiltag Og Cooperative Learning». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (mars 5, 2020). åpnet juli 31, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1635.