Løhre, Audhild, Elin Moen, Randi Etnan, Marit Andersen, og Marit Uthus. «Verdier, Engasjement Og tilhørighet Som Drivkrefter I lærerstudenters Yrkesvalg Og Utvilking Av læreridentitet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 1 (april 6, 2016). åpnet august 9, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/163.