Knutsen, Bård. «Høytpresterende Elevers Opplevelse Av Naturfagundervisning I Prestasjonslike Elevgrupper På Ungdomstrinnet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 1 (april 6, 2016). åpnet august 9, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/162.