Melby-Lervåg, Monica. «Dybdelæring: En Ny Utdanningsfarsott?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (januar 28, 2019). åpnet september 21, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1534.