Vestheim, Ole Petter, og Leiv Sem. «Nasjonale prøver I Norske Riks- Og Regionaviser - En Historisk Tekstanalyse Av Redaksjonelle Framstillinger Av Nasjonale prøver». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (juni 5, 2019). åpnet juli 12, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1498.