Wicklund, Beret, Ann Sylvi Larsen, og Gunilla Vikbrant. «Lærerstudenten Som Leser – En undersøkelse Av litterære Erfaringer Hos En Gruppe Norske Og Svenske lærerstudenter». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 1 (april 6, 2016). åpnet august 9, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/149.