Christensen, Jeppe Kiel, Peter Berliner, og Ida Skytte Jakobsen. «Resiliensforståelser I Skoleverdenen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (desember 23, 2019). åpnet juli 12, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1485.