Steinnes, Jenny. «Levende Begreper – Et Steinerpedagogisk Og Vitenskapsfilosofisk Blikk På begrepslæring». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet mai 18, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1476.