Stene, Morten. «I Klangen Av Skolefellesskapet: Om Musikk Og månedsfesten I Steinerskolen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet juni 20, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1475.