Kolmos, Marie. «Kontemplative Aktiviteter I Skolen I Et resonanspædagogisk Perspektiv». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet september 27, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1429.