Warming, Hanne. «Børneperspektiv – En populær Flydende Betegner». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1424.