Uthus, Marit. «‘Det Har Sine omkostninger’. Spesialpedagogens Trivsel Og Belastninger I Arbeidet I En Inkluderende Skole: En Intervjustudie.». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 60 (februar 17, 2020). åpnet juli 10, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1406.