Frödén, Sara, og Anna-Lova Rosell. «Opening an Imaginative Space? A Study of Toys and Toy-Play in a Swedish Waldorf Kindergarten». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet mai 18, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1383.