Bergnehr, Disa. «Barnperspektiv, Barns Perspektiv Och Barns aktörskap – En Begreppsdiskussion». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (september 19, 2019). åpnet juli 12, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1373.