Andersen, Marit, Grete Eide Rønningen, og Audhild Løhre. «Listen to the Voices of the Students! The Role of Peers in Academic and Social School Connectedness». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (juni 19, 2019). åpnet mai 8, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1333.