Bjelland, Camilla, og Annette Johannessen Haugsgjerd. «Vårt Doble Dilemma – Luper Og Speil I Arbeid Med Refleksjon I lærerutdanningen ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (august 26, 2019). åpnet juli 12, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1296.