Andreadakis, Zacharias. «An Essay on the American Wannabes and the Norwegian Quality Debate». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (januar 3, 2019). åpnet januar 16, 2021. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1276.