Haug, Peder. «Spesialundervisning Og ordinær opplæring». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 10 (desember 30, 2015). åpnet januar 28, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/121.