Østerud, Svein. «Hva Kan Norsk Skole lære Av PISA-Vinneren Finland?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 2 (mai 11, 2016). åpnet november 27, 2022. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/119.