Ludvigsson, Ann, og Carin Falkner. «Fritidshem - Ett gränsland I Utbildningslandskapet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 50 (april 25, 2019). åpnet august 5, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1181.