Kvernbekk, Tone. «Evidensbasert Praksis: Utvalgte Kontroverser». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 40 (august 14, 2018). åpnet juni 6, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1153.