Hohr, Hansjörg. «Estetisk Oppdragelse Og Kunst». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 10 (desember 14, 2015). åpnet september 27, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/113.