Haugset, Anne Sigrid. «Åpne Barnehager Som Rekrutteringsarena for ordinær Barnehage». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2, no. 1 (april 6, 2016). åpnet august 5, 2020. https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/109.