Tangen, T., A. A. Madsen, og A. Løhre. «Pedagogikkfagets Kraft for lærerstudenter I Profesjonsutdanningen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 4, mai 2018, doi:10.23865/ntpk.v4.892.