Sundsdal, E., og M. Øksnes. «Til Forsvar for Barns Spontane Lek». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 1, april 2015, doi:10.17585/ntpk.v1.89.