Lund, A. B. «En Studie Av læreres forståelse Av Mangfoldsbegrepet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 4, juni 2018, doi:10.23865/ntpk.v4.608.