Skeie, G. «Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 9, mars 2023, doi:10.23865/ntpk.v9.4039.