Faldet, A.-C., H. M. Somby, P. Haug, og L. H. Sørensen. «Leder: Inkluderende utdanning og oppvekstmiljø ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3955.