Løvlie, L. «Akademisk dygd og politikkens fravær». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, februar 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3755.