Fauskevåg, O. «Vil læreplanen bidra til danning av elevane?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, april 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3739.