Lindholm, M. «Tenkning som møteplass mellom taushet og tale ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, juni 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3720.