Kulbrandstad, Lise Iversen, og Per Ivar Kvammen. «Læreroppfatninger om språkstøttende fagundervisning i språklig heterogene klasser. En kasusstudie». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, april 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3666.