Torjussen, L. P. «Interessant og tankevekkende om nysgjerrighetens kår i dagens samfunn». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, november 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.3543.