Amundsen, M.-L., A. . Kielland, og G. . Møller. «School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, februar 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3514.