Vesterdal, K. «‘De må våkne litt!’ Lærerperspektiver på global læring i den videregående skolen». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, februar 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3490.