Faldet, A.-C., H. Knudsmoen, og K. Nes. «Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3434.