Evju, K., og T. A. Olsen. «Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3433.