Hausstatter, R., og Øyvind Snipstad. «Om empiriske nivåer i forskning på inkludering». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3414.