Danielsen, F. Ā«Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisningĀ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3403.