Hermstad, I. H., J. Smedsrud, og I. D. Hybertsen. «Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, august 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3386.