Ackesjö, H., og M. Dahl. «Pedagogisk takt i fritidspedagogisk undervisning. En välregisserad dans mellan lärare och elever». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 8, mars 2022, doi:10.23865/ntpk.v8.3331.