Palla, L. «Speaking of children’s needs: The tricky terrain between preschool policy and practice ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, oktober 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.3308.