Freyr, T. Ā«Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlagĀ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, september 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.3010.