Tuft, K. «Frihed og myndighed i opdragelse – en diskussion af Emile eller om opdragelsen af Jean-Jacques Rousseau ud fra tekster af Hannah Arendt og Immanuel Kant». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, bd. 7, mars 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2828.