Lund, J., O. J. Madsen, og S. H. Haugland. «Å gjøre "Det Som Er Liksom Planen da" – En Kvalitativ Intervjustudie Av Skolestress Blant Unge Jenter Som Et Strukturelt Problem». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, juli 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2801.