Bernsen, A. S., A. Langøy, og M. Eilifsen. «Iscenesettelse Av Barnehagens Lekemiljø – Fra Nye Erfaringer Til Eksperimenterende Og Utforskende Praksis». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, august 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2706.