Willbergh, I. «Bringing Teaching Back In: The Norwegian NOU The School of the Future in Light of the Allgemeine Didaktik Theory of Wolfgang Klafki». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 2, nr. 3, desember 2016, doi:10.17585/ntpk.v2.268.