Nome, D. Øystein, A. K. V. Olsen, L. L. Skreland, og K. S. Spieler. «Prosjektarbeid I Barnehagen – Mellom Bekvemmelighet Og Medvirkning ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, Bd. 7, august 2021, doi:10.23865/ntpk.v7.2615.